SFS 2008:223 Lag om ändring i lagen (2006:1447) om ändring i skollagen (1985:1100)

080223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.