SFS 2008:228 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

080228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.