SFS 2008:230 Förordning om ändring i förordningen (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling

080230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:815) om
upphävande av författningar som kungjorts i
Universitets- och högskoleämbetets
författningssamling;

utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1992:815) om upphävande

av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författ-
ningssamling ska ha följande lydelse.

2 §

1

Följande författningar i UHÄ-FS undantas från upphävande enligt

1 §:

1. förordningen 1983-02-03 (UHÄ-FS 1983:6) om undantag från visst

krav för innehav av assistenttjänst,

2. förordningen 1983-06-02 (UHÄ-FS 1983:45) om resekostnadsersätt-

ning och traktamente för deltagare i kurser för instruktörer för näringsliv och
förvaltning inom sektorn för undervisningsyrken,

3. förordningen 1986-05-15 (UHÄ-FS 1986:17) om tjänsteförening för

lärare och ackompanjatör vid högre musikutbildning,

4. förordningen 1988-06-02 (UHÄ-FS 1988:18) med bestämmelser för

International Science Programs, Uppsala,

5. förordningen 1989-06-01 (UHÄ-FS 1989:21) om medel för internatio-

nalisering av forskning,

6. förordningen 1990-05-03 (UHÄ-FS 1990:8) om demografiska data-

basen vid Universitetet i Umeå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:146.

SFS 2008:230

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008