SFS 2008:233 Förordning om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer

080233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:133) om <br/>statsbidrag till friluftsorganisationer;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2003:133) om statsbidrag till</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">friluftsorganisationer ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>friluftsr�det:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft11"> det friluftsr�d inom Naturv�rdsverket som avses i 15 � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ordningen (2007:1052) med instruktion f�r Naturv�rdsverket, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>friluftsliv:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft11"> vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet f�r v�lbefin-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nande och naturupplevelser utan krav p� t�vling, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>friluftsorganisation:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11"> ideell organisation som har till huvud�ndam�l eller</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som v�sentlig del av sin verksamhet att bedriva eller fr�mja l�ngsiktigt h�ll-<br/>bart friluftsliv, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bidrag:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft11"> statsbidrag som l�mnas enligt best�mmelserna i denna f�rordning, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>organisationsbidrag:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11"> bidrag som betalas ut i f�rh�llande till organisatio-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nens medlemsantal och aktivitetsniv�, </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>verksamhetsbidrag:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft11"> bidrag som betalas ut till st�d f�r en specifik verk-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">samhet efter s�rskild pr�vning och �r f�renat med resultatkrav, och</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>bidrags�r:</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft11"> fr�n och med den 1 januari till och med den 31 december.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft111">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2008:233</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:133) om
statsbidrag till friluftsorganisationer;

utf�rdad den 29 april 2008.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2003:133) om statsbidrag till

friluftsorganisationer ska ha f�ljande lydelse.

1 �

I denna f�rordning avses med

friluftsr�det:

det friluftsr�d inom Naturv�rdsverket som avses i 15 � f�r-

ordningen (2007:1052) med instruktion f�r Naturv�rdsverket,

friluftsliv:

vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet f�r v�lbefin-

nande och naturupplevelser utan krav p� t�vling,

friluftsorganisation:

ideell organisation som har till huvud�ndam�l eller

som v�sentlig del av sin verksamhet att bedriva eller fr�mja l�ngsiktigt h�ll-
bart friluftsliv,

bidrag:

statsbidrag som l�mnas enligt best�mmelserna i denna f�rordning,

organisationsbidrag:

bidrag som betalas ut i f�rh�llande till organisatio-

nens medlemsantal och aktivitetsniv�,

verksamhetsbidrag:

bidrag som betalas ut till st�d f�r en specifik verk-

samhet efter s�rskild pr�vning och �r f�renat med resultatkrav, och

bidrags�r:

fr�n och med den 1 januari till och med den 31 december.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2008.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

SFS 2008:233

Utkom fr�n trycket
den 13 maj 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;