SFS 2008:241 Lag om ändring i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

080241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1988:1597) om finansiering av <br/>hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:1597) om fi-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 4 och 8 �� orden statens k�rnkraftinspektion ska bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Str�ls�kerhetsmyndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 5 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har tillst�nd enligt lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksam-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">het till s�dan verksamhet som avses i 1 �  eller efter medgivande av Str�l-<br/>s�kerhetsmyndigheten annan juridisk person  ska uppr�tta en ber�kning<br/>�ver kostnaderna f�r verksamheten. I de ber�knade kostnaderna ska ing�<br/>dels en uppskattning av kostnaderna f�r samtliga de �tg�rder som kan anses<br/>bli beh�vliga, dels kostnaderna f�r de �tg�rder som avses bli vidtagna inom<br/>en tidsrymd av minst tre �r.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Kostnadsber�kningen ska ses �ver �rligen samt varje �r l�mnas till Str�l-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kerhetsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Reaktorinnehavare och den som ska uppr�tta kostnadsber�kning en-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">ligt 5 � ska p� beg�ran av Str�ls�kerhetsmyndigheten l�mna de upplysningar<br/>och tillhandah�lla de handlingar som beh�vs f�r Str�ls�kerhetsmyndighe-<br/>tens verksamhet enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.<br/>2. Ett medgivande enligt 5 � som Statens k�rnkraftinspektion har givit</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">f�re den 1 juli 2008 ska f�r tid d�refter anses ha givits av Str�ls�kerhetsmyn-<br/>digheten.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:F�U10, rskr. 2007/08:162.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:890px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">4 � 1992:286<br/>8 � 1992:286.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1992:1547.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1992:286.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:241</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:241</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.;

utf�rdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1988:1597) om fi-

nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

2

dels

att i 4 och 8 �� orden statens k�rnkraftinspektion ska bytas ut mot

Str�ls�kerhetsmyndigheten,

dels

att 5 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse.

5 �

3

Den som har tillst�nd enligt lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksam-

het till s�dan verksamhet som avses i 1 �  eller efter medgivande av Str�l-
s�kerhetsmyndigheten annan juridisk person  ska uppr�tta en ber�kning
�ver kostnaderna f�r verksamheten. I de ber�knade kostnaderna ska ing�
dels en uppskattning av kostnaderna f�r samtliga de �tg�rder som kan anses
bli beh�vliga, dels kostnaderna f�r de �tg�rder som avses bli vidtagna inom
en tidsrymd av minst tre �r.

Kostnadsber�kningen ska ses �ver �rligen samt varje �r l�mnas till Str�l-

s�kerhetsmyndigheten.

6 �

4

Reaktorinnehavare och den som ska uppr�tta kostnadsber�kning en-

ligt 5 � ska p� beg�ran av Str�ls�kerhetsmyndigheten l�mna de upplysningar
och tillhandah�lla de handlingar som beh�vs f�r Str�ls�kerhetsmyndighe-
tens verksamhet enligt denna lag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.
2. Ett medgivande enligt 5 � som Statens k�rnkraftinspektion har givit

f�re den 1 juli 2008 ska f�r tid d�refter anses ha givits av Str�ls�kerhetsmyn-
digheten.

1

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:F�U10, rskr. 2007/08:162.

2

Senaste lydelse av

4 � 1992:286
8 � 1992:286.

3

Senaste lydelse 1992:1547.

4

Senaste lydelse 1992:286.

SFS 2008:241

Utkom fr�n trycket
den 20 maj 2008

background image

2

SFS 2008:241

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;