SFS 2008:268 Förordning om upphävande av Riksarkivets cirkulär (1964:89) angående utgallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv

080268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Riksarkivets cirkulär (1964:89)
angående utgallring av vissa handlingar i
kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att Riksarkivets cirkulär (1964:89) angående ut-

gallring av vissa handlingar i kontraktsprostarkiv och kyrkoarkiv ska upp-
höra att gälla vid utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

SFS 2008:268

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008