SFS 2008:272 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

080272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.