SFS 2008:275 Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

080275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.