SFS 2008:285 Förordning om ändring i förordningen (2007:733) om ändring i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion

080285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:733) om ändring i
förordningen (2002:864) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 15 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:733) om ändring i förord-

ningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion ska utgå.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2008:285

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008