SFS 2008:303 Lag om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt

080303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.