SFS 2008:310 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

080310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.