SFS 2008:319 Förordning om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

080319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.