SFS 2008:326 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

080326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.