SFS 2008:334 Förordning om ändring i förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

080334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:782) med
instruktion för Tullverket;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:782) med instruktion

för Tullverket ska ha följande lydelse.

3 §

Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga

om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor. Tullverket får, efter
samråd med �&klagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, meddela före-
skrifter om hur denna åklagarverksamhet ska utövas.

Tullverket ska även bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:334

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

4

SFS 2008:295�354

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008