SFS 2008:338 Förordning om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

080338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2005:1074) om statligt <br/>bidrag till s�rskilt utbildningsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2005:1074) om statligt bi-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">drag till s�rskilt utbildningsst�d ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Statligt bidrag f�r l�mnas till den som har kostnader f�r s�rskilt utbild-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ningsst�d. �renden om statligt bidrag administreras av Specialpedagogiska<br/>skolmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fortfarande f�r bidrag som har beslutats f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MARIA LARSSON</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2008:338</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 3 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2005:1074) om statligt
bidrag till s�rskilt utbildningsst�d;

utf�rdad den 22 maj 2008.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2005:1074) om statligt bi-

drag till s�rskilt utbildningsst�d ska ha f�ljande lydelse.

1 �

Statligt bidrag f�r l�mnas till den som har kostnader f�r s�rskilt utbild-

ningsst�d. �renden om statligt bidrag administreras av Specialpedagogiska
skolmyndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008. �ldre best�mmelser g�ller

fortfarande f�r bidrag som har beslutats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2008:338

Utkom fr�n trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;