SFS 2008:340 Tillkännagivande om Kungl. Maj:ts cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella

080340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om Kungl. Maj:ts cirkulär (1954:671) till de lokala
styrelserna för statliga, kommunala och
statsunderstödda enskilda skolor och
utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler
åt folkbildningsorganisationer och andra ideella
organisationer;

beslutat den 22 maj 2008.

Regeringen ger till känna att Kungl. Maj:ts cirkulär (1954:671) till de

lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda
skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbild-
ningsorganisationer och andra ideella organisationer ska utgå vid utgången
av juli 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:340

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008