SFS 2008:341 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan

080341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (1996:605) om
försöksverksamhet med lokala styrelser inom
grundskolan och den obligatoriska särskolan;

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1996:605) om försöksverksam-

het med lokala styrelser inom grundskolan och den obligatoriska särskolan,
som gäller till och med den 30 juni 2008

1

, ska fortsätta att gälla till och med

den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2007:302.

SFS 2008:341

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008