SFS 2008:350 Förordning om ändring i förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret

080350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.