SFS 2008:360 Patientdataförordning

080360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Patientdataf�rordning;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning till�mpas vid s�dan behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">inom h�lso- och sjukv�rden som �r helt eller delvis automatiserad och som<br/>regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och ben�mningar som<br/>anv�nds i lagen har samma betydelse i denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">I f�rordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden f�r Socialstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">att meddela f�reskrifter m.m. finns ytterligare f�reskrifter som ansluter till<br/>patientdatalagen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Socialstyrelsen f�r, efter samr�d med Datainspektionen, meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">skrifter </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. om tilldelning av beh�righet f�r �tkomst till uppgifter som f�rs helt</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 � patientdatalagen (2008:355) samt<br/>om s�dan tilldelning av beh�righet vid sammanh�llen journalf�ring,</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. om dokumentation och kontroll av elektronisk �tkomst enligt 4 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direkt�tkomst vid<br/>sammanh�llen journalf�ring,</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. om de krav p� s�kerhets�tg�rder som ska g�lla vid s�dan direkt�tkomst</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">som avses i 5 kap. 5 � patientdatalagen,</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 � patient-</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">datalagen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Socialstyrelsen f�r, efter samr�d med Datainspektionen, meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">skrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av patientdatalagen (2008:355) i<br/>fr�ga om s�kerhets�tg�rder vid helt eller delvis automatiserad behandling av<br/>personuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2008:360</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>SFS 2008:355413</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:360</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Patientdataf�rordning;

utf�rdad den 29 maj 2008.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelse

1 �

Denna f�rordning till�mpas vid s�dan behandling av personuppgifter

inom h�lso- och sjukv�rden som �r helt eller delvis automatiserad och som
regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och ben�mningar som
anv�nds i lagen har samma betydelse i denna f�rordning.

I f�rordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden f�r Socialstyrelsen

att meddela f�reskrifter m.m. finns ytterligare f�reskrifter som ansluter till
patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 �

Socialstyrelsen f�r, efter samr�d med Datainspektionen, meddela f�re-

skrifter

1. om tilldelning av beh�righet f�r �tkomst till uppgifter som f�rs helt

eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 � patientdatalagen (2008:355) samt
om s�dan tilldelning av beh�righet vid sammanh�llen journalf�ring,

2. om dokumentation och kontroll av elektronisk �tkomst enligt 4 kap. 3 �

patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direkt�tkomst vid
sammanh�llen journalf�ring,

3. om de krav p� s�kerhets�tg�rder som ska g�lla vid s�dan direkt�tkomst

som avses i 5 kap. 5 � patientdatalagen,

4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 � patient-

datalagen.

3 �

Socialstyrelsen f�r, efter samr�d med Datainspektionen, meddela f�re-

skrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av patientdatalagen (2008:355) i
fr�ga om s�kerhets�tg�rder vid helt eller delvis automatiserad behandling av
personuppgifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.

SFS 2008:360

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

2

SFS 2008:355413

background image

2

SFS 2008:360

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;