SFS 2008:361 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

080361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.