SFS 2008:364 Förordning om ändring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

080364.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1472) om <br/>psykiatrisk tv�ngsv�rd och r�ttspsykiatrisk v�rd;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1991:1472) om psykiatrisk</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tv�ngsv�rd och r�ttspsykiatrisk v�rd ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Chefs�verl�karen ska svara f�r att en s�rskild f�rteckning f�rs �ver de</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd och la-<br/>gen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. Chefs�verl�karen ska ocks� se till<br/>att journalen f�r en s�dan patient, ut�ver vad som f�ljer av patientdatalagen<br/>(2008:355) och f�reskrifter meddelade med st�d av den lagen, inneh�ller </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">1. v�rdintyget eller kopia av det, <br/>2. uppgift om tidpunkten f�r patientens ankomst till sjukv�rdsinr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. uppgift om beslut i fr�ga om tv�ngsv�rd enligt 6 b eller 11 � eller 14 �</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�rsta stycket lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller i fr�ga om r�ttspsykia-<br/>trisk v�rd enligt 31 kap. 3 � brottsbalken eller enligt 5 � lagen om r�ttspsyki-<br/>atrisk v�rd, </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. uppgift huruvida patienten �verklagat beslut som avses under 3 och om</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">r�ttens beslut d� �verklagande skett, </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. uppgift om ans�kan enligt 7, 9 eller 12 � eller 14 � andra stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller om ans�kan enligt 13 � andra stycket eller<br/>anm�lan eller ans�kan enligt 16 � andra stycket lagen om r�ttspsykiatrisk<br/>v�rd samt om r�ttens beslut med anledning av ans�kan eller anm�lan, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">6. v�rdplanen, <br/>7. uppgift om samr�d med patienten och dennes n�rst�ende enligt 16 eller</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">17 � lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd, </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">8. uppgift om tv�ngs�tg�rd enligt 6 eller 6 a � lagen om psykiatrisk</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tv�ngsv�rd j�mte sk�len f�r �tg�rden, </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">9. uppgift om tv�ngs�tg�rd enligt 1820 eller 23 � lagen om psykiatrisk</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tv�ngsv�rd eller enligt 8 � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd j�mf�rd med<br/>n�mnda best�mmelser, j�mte sk�len f�r �tg�rden samt om underr�ttelse till<br/>Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 � lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd, </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">10. uppgift om tv�ngs�tg�rd enligt 20 a eller 22 a � lagen om psykiatrisk</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tv�ngsv�rd eller enligt 8 � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd j�mf�rd med<br/>n�mnda best�mmelser, j�mte sk�len f�r �tg�rden samt om underr�ttelse till<br/>Socialstyrelsen enligt 22 b � lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd, </p> <p style="position:absolute;top:16px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:667.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:364</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:364</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">11. uppgift om beslut om upph�rande av s�dan tv�ngs�tg�rd som anges i</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">10, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">12. uppgift om omh�ndertagande av egendom och om kontroll av f�rs�n-</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">delser, </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">13. uppgift om �verf�rande till annan sjukv�rdsinr�ttning, utan att beslut</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">fattats om att tv�ngsv�rden eller den r�ttspsykiatriska v�rden ska upph�ra, </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">14. uppgift om tillst�nd att vistas utanf�r sjukv�rdsinr�ttningens omr�de</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">och s�rskilda villkor i samband d�rmed och om medgivande enligt 10 a eller<br/>10 b � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd samt �terkallelse av ett s�dant tillst�nd<br/>eller medgivande,</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">15. uppgift om tv�ngsv�rdens eller den r�ttspsykiatriska v�rdens upph�-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">rande, </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">16. uppgift om avslag p� en beg�ran om tillst�nd att vistas utanf�r sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">v�rdsinr�ttningens omr�de eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b � la-<br/>gen om r�ttspsykiatrisk v�rd eller om att tv�ngsv�rden eller den r�ttspsykia-<br/>triska v�rden ska upph�ra, </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">17. uppgift om huruvida patienten �verklagat beslut som avses under 16</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">eller beslut om f�rst�ring eller f�rs�ljning av egendom eller beslut om s�r-<br/>skilda villkor i samband med vistelse utanf�r v�rdinr�ttningens omr�de eller<br/>�terkallelse av tillst�nd till s�dan vistelse samt om r�ttens beslut i anledning<br/>av �verklagandet, </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">18. uppgift dels om underr�ttelse enligt 26 � andra stycket lagen om r�tts-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">psykiatrisk v�rd till en s�dan n�mnd som avses i lagen (1998:1656) om pa-<br/>tientn�mndsverksamhet m.m., dels om anm�lan till en s�dan n�mnd att det<br/>kan finnas sk�l att utse en st�dperson, dels om n�mndens beslut i anledning<br/>av anm�lan, </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">19. uppgift om annat beslut av en s�dan n�mnd som avses i 18 som r�r pa-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">tienten, </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">20. uppgift om n�r patienten f�tt upplysningar enligt 30 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">och 48 � f�rsta stycket lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller 26 � f�rsta<br/>stycket och 30 � f�rsta stycket lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">21. uppgift om att m�ls�ganden �nskar f� s�dan underr�ttelse som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">28 � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd samt n�r s�dan underr�ttelse har l�m-<br/>nats. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1472) om
psykiatrisk tv�ngsv�rd och r�ttspsykiatrisk v�rd;

utf�rdad den 29 maj 2008.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1991:1472) om psykiatrisk

tv�ngsv�rd och r�ttspsykiatrisk v�rd ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Chefs�verl�karen ska svara f�r att en s�rskild f�rteckning f�rs �ver de

patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd och la-
gen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. Chefs�verl�karen ska ocks� se till
att journalen f�r en s�dan patient, ut�ver vad som f�ljer av patientdatalagen
(2008:355) och f�reskrifter meddelade med st�d av den lagen, inneh�ller

1. v�rdintyget eller kopia av det,
2. uppgift om tidpunkten f�r patientens ankomst till sjukv�rdsinr�tt-

ningen,

3. uppgift om beslut i fr�ga om tv�ngsv�rd enligt 6 b eller 11 � eller 14 �

f�rsta stycket lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller i fr�ga om r�ttspsykia-
trisk v�rd enligt 31 kap. 3 � brottsbalken eller enligt 5 � lagen om r�ttspsyki-
atrisk v�rd,

4. uppgift huruvida patienten �verklagat beslut som avses under 3 och om

r�ttens beslut d� �verklagande skett,

5. uppgift om ans�kan enligt 7, 9 eller 12 � eller 14 � andra stycket lagen

om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller om ans�kan enligt 13 � andra stycket eller
anm�lan eller ans�kan enligt 16 � andra stycket lagen om r�ttspsykiatrisk
v�rd samt om r�ttens beslut med anledning av ans�kan eller anm�lan,

6. v�rdplanen,
7. uppgift om samr�d med patienten och dennes n�rst�ende enligt 16 eller

17 � lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd,

8. uppgift om tv�ngs�tg�rd enligt 6 eller 6 a � lagen om psykiatrisk

tv�ngsv�rd j�mte sk�len f�r �tg�rden,

9. uppgift om tv�ngs�tg�rd enligt 1820 eller 23 � lagen om psykiatrisk

tv�ngsv�rd eller enligt 8 � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd j�mf�rd med
n�mnda best�mmelser, j�mte sk�len f�r �tg�rden samt om underr�ttelse till
Socialstyrelsen enligt 19 eller 20 � lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd,

10. uppgift om tv�ngs�tg�rd enligt 20 a eller 22 a � lagen om psykiatrisk

tv�ngsv�rd eller enligt 8 � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd j�mf�rd med
n�mnda best�mmelser, j�mte sk�len f�r �tg�rden samt om underr�ttelse till
Socialstyrelsen enligt 22 b � lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd,

1

Senaste lydelse 2006:667.

SFS 2008:364

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:364

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

11. uppgift om beslut om upph�rande av s�dan tv�ngs�tg�rd som anges i

10,

12. uppgift om omh�ndertagande av egendom och om kontroll av f�rs�n-

delser,

13. uppgift om �verf�rande till annan sjukv�rdsinr�ttning, utan att beslut

fattats om att tv�ngsv�rden eller den r�ttspsykiatriska v�rden ska upph�ra,

14. uppgift om tillst�nd att vistas utanf�r sjukv�rdsinr�ttningens omr�de

och s�rskilda villkor i samband d�rmed och om medgivande enligt 10 a eller
10 b � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd samt �terkallelse av ett s�dant tillst�nd
eller medgivande,

15. uppgift om tv�ngsv�rdens eller den r�ttspsykiatriska v�rdens upph�-

rande,

16. uppgift om avslag p� en beg�ran om tillst�nd att vistas utanf�r sjuk-

v�rdsinr�ttningens omr�de eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b � la-
gen om r�ttspsykiatrisk v�rd eller om att tv�ngsv�rden eller den r�ttspsykia-
triska v�rden ska upph�ra,

17. uppgift om huruvida patienten �verklagat beslut som avses under 16

eller beslut om f�rst�ring eller f�rs�ljning av egendom eller beslut om s�r-
skilda villkor i samband med vistelse utanf�r v�rdinr�ttningens omr�de eller
�terkallelse av tillst�nd till s�dan vistelse samt om r�ttens beslut i anledning
av �verklagandet,

18. uppgift dels om underr�ttelse enligt 26 � andra stycket lagen om r�tts-

psykiatrisk v�rd till en s�dan n�mnd som avses i lagen (1998:1656) om pa-
tientn�mndsverksamhet m.m., dels om anm�lan till en s�dan n�mnd att det
kan finnas sk�l att utse en st�dperson, dels om n�mndens beslut i anledning
av anm�lan,

19. uppgift om annat beslut av en s�dan n�mnd som avses i 18 som r�r pa-

tienten,

20. uppgift om n�r patienten f�tt upplysningar enligt 30 � f�rsta stycket

och 48 � f�rsta stycket lagen om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller 26 � f�rsta
stycket och 30 � f�rsta stycket lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd,

21. uppgift om att m�ls�ganden �nskar f� s�dan underr�ttelse som s�gs i

28 � lagen om r�ttspsykiatrisk v�rd samt n�r s�dan underr�ttelse har l�m-
nats.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;