SFS 2008:367 Förordning om ikraftträdande av lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)

080367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2000:1158) om
ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 22 maj 2008.

Regeringen föreskriver att 8 § lagen (2000:1158) om ändring i patent-

lagen (1967:837) ska träda i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:367

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008