SFS 2008:379 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

080379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>F�rordning <br/>om �ndring i f�runders�kningskung�relsen <br/>(1947:948);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att det i f�runders�kningskung�relsen (1947:948)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:535px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ska inf�ras tv� nya paragrafer, 31 och 32 ��, samt n�rmast f�re 31 � en ny<br/>rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Underr�ttelse om vissa beslut om f�rvar av egendom </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>31 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Har �klagare enligt 26 kap. 3 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken tagit</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">fast egendom eller tomtr�tt i f�rvar eller enligt 26 kap. 3 � andra stycket<br/>samma balk beslutat att tomtr�tt ska f�rbli i f�rvar eller upph�vt ett beslut<br/>om f�rvar av fast egendom eller tomtr�tt, ska �klagaren genast underr�tta in-<br/>skrivningsmyndigheten. I underr�ttelsen ska anges den fordran f�r vilken<br/>f�rvar har beslutats.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>32 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Har �klagare beslutat om f�rvar av en fordran eller annan r�ttighet</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">och enligt 26 kap. 3 a � r�tteg�ngsbalken meddelat f�rbud f�r g�lden�ren<br/>eller annan f�rpliktad att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n Kronofogde-<br/>myndigheten, ska �klagaren genast underr�tta Kronofogdemyndigheten om<br/>detta.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Kung�relsen omtryckt 1969:589.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:379</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�runders�kningskung�relsen
(1947:948);

utf�rdad den 29 maj 2008.

Regeringen f�reskriver att det i f�runders�kningskung�relsen (1947:948)

1

ska inf�ras tv� nya paragrafer, 31 och 32 ��, samt n�rmast f�re 31 � en ny
rubrik av f�ljande lydelse.

Underr�ttelse om vissa beslut om f�rvar av egendom

31 �

Har �klagare enligt 26 kap. 3 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken tagit

fast egendom eller tomtr�tt i f�rvar eller enligt 26 kap. 3 � andra stycket
samma balk beslutat att tomtr�tt ska f�rbli i f�rvar eller upph�vt ett beslut
om f�rvar av fast egendom eller tomtr�tt, ska �klagaren genast underr�tta in-
skrivningsmyndigheten. I underr�ttelsen ska anges den fordran f�r vilken
f�rvar har beslutats.

32 �

Har �klagare beslutat om f�rvar av en fordran eller annan r�ttighet

och enligt 26 kap. 3 a � r�tteg�ngsbalken meddelat f�rbud f�r g�lden�ren
eller annan f�rpliktad att fullg�ra sin f�rpliktelse till annan �n Kronofogde-
myndigheten, ska �klagaren genast underr�tta Kronofogdemyndigheten om
detta.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1

Kung�relsen omtryckt 1969:589.

SFS 2008:379

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;