SFS 2008:396 Förordning om ändring i förordningen (1991:1195) om det offentliga skolväsendet under krig och vid krigsfara m.m.

080396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1195) om det <br/>offentliga skolv�sendet under krig och vid <br/>krigsfara m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (1991:1195) om det offent-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">liga skolv�sendet under krig och vid krigsfara m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">En kommuns och ett landstings planl�ggning enligt 4 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">(2006:637) om kommuners och landstings �tg�rder inf�r och vid extraordi-<br/>n�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap ska, i fr�ga om den skolverk-<br/>samhet som avses i denna f�rordning, ske efter samr�d med l�nsstyrelsen<br/>och Arbetsf�rmedlingen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Nils Cederstierna<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2007:889.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:396</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1195) om det
offentliga skolv�sendet under krig och vid
krigsfara m.m.;

utf�rdad den 29 maj 2008.

Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (1991:1195) om det offent-

liga skolv�sendet under krig och vid krigsfara m.m. ska ha f�ljande lydelse.

12 �

1

En kommuns och ett landstings planl�ggning enligt 4 � f�rordningen

(2006:637) om kommuners och landstings �tg�rder inf�r och vid extraordi-
n�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap ska, i fr�ga om den skolverk-
samhet som avses i denna f�rordning, ske efter samr�d med l�nsstyrelsen
och Arbetsf�rmedlingen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:889.

SFS 2008:396

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;