SFS 2008:430 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

080430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1073) med
instruktion för Domstolsverket;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att i 5 § förordningen (2007:1073) med instruktion

för Domstolsverket orden ⬝Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet⬝
ska bytas ut mot ⬝Domarnämnden⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:430

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008