SFS 2008:431 Förordning om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

080431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1174) med
instruktion för övervakningsnämnderna;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att i 3 § förordningen (2007:1174) med instruktion

för övervakningsnämnderna orden ⬝Tjänsteförslagsnämnden för domstols-
väsendet⬝ ska bytas ut mot ⬝Domarnämnden⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:431

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008