SFS 2008:435 Förordning om upphävande av förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

080435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2002:25) om
samverkan genom Sveriges nätuniversitet;

utfärdad den 29 maj 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:25) om samverkan genom

Sveriges nätuniversitet ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:435

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008