SFS 2008:447 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

080447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.