SFS 2008:453 Förordning om upphävande av kungörelsen (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor

080453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.