SFS 2008:455 Förordning om ändring i förordningen (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)

080455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:327) med
förordnanden enligt atomansvarighetslagen
(1968:45);

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1981:327) med förord-

nanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)

dels

att i 2, 4 och 6 §§ orden ⬝statens kärnkraftinspektion⬝ och ⬝inspektio-

nen⬝ ska bytas ut mot ⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝,

dels

att i 3 § ordet ⬝försäkringsinspektionen⬝ ska bytas ut mot ⬝Finans-

inspektionen⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2008:455

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008