SFS 2008:458 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

080458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i 13 m § förordningen (1998:900) om tillsyn

enligt miljöbalken

1

orden ⬝Statens strålskyddsinstitut⬝ ska bytas ut mot

⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse av 13 m § 2007:847.

SFS 2008:458

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008