SFS 2008:470 Förordning om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

080470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:704) om vissa
sanktioner mot Iran;

utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i 6 och 8 §§ förordningen (2007:704) om vissa

sanktioner mot Iran orden ⬝Statens kärnkraftinspektion⬝ ska bytas ut mot
⬝Strålsäkerhetsmyndigheten⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:470

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

4

SFS 2008:439�483

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008