SFS 2008:478 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

080478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.