SFS 2008:481 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

080481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.