SFS 2008:501 Lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende

080501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1997:218) om konsumentskydd <br/>vid avtal om tidsdelat boende;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 6 � lagen (1997:218) om konsu-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">mentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om information enligt 4 och 5 �� inte l�mnas ska marknadsf�rings-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">lagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmelserna i 2936 ��<br/>om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses vara v�sentlig en-<br/>ligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Lotta Hardvik Cederstierna<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:501</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1997:218) om konsumentskydd
vid avtal om tidsdelat boende;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 6 � lagen (1997:218) om konsu-

mentskydd vid avtal om tidsdelat boende ska ha f�ljande lydelse.

6 �

Om information enligt 4 och 5 �� inte l�mnas ska marknadsf�rings-

lagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmelserna i 2936 ��
om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses vara v�sentlig en-
ligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:501

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;