SFS 2008:505 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

080505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:562) om elektronisk <br/>handel och andra informationssamh�llets tj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 15 � lagen (2002:562) om elek-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tronisk handel och andra informationssamh�llets tj�nster ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>15 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en tj�nsteleverant�r inte ger information i enlighet med 8 och 9</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">samt 1113 �� eller inte tillhandah�ller tekniska hj�lpmedel enligt 10 � ska<br/>marknadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�m-<br/>melserna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska<br/>anses vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:505</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamh�llets tj�nster;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 15 � lagen (2002:562) om elek-

tronisk handel och andra informationssamh�llets tj�nster ska ha f�ljande ly-
delse.

15 �

Om en tj�nsteleverant�r inte ger information i enlighet med 8 och 9

samt 1113 �� eller inte tillhandah�ller tekniska hj�lpmedel enligt 10 � ska
marknadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�m-
melserna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska
anses vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:505

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;