SFS 2008:508 Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

080508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i distans- och hemf�rs�ljningslagen <br/>(2005:59);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 2 kap. 8 �, 3 kap. 6 � och 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">4 � distans- och hemf�rs�ljningslagen (2005:59) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>8 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om n�ringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 �� ska</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">marknadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmel-<br/>serna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses<br/>vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om n�ringsidkaren inte ger information i enlighet med 35 �� ska</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">marknadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmel-<br/>serna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses<br/>vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om n�ringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 � ska mark-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">nadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmelserna i<br/>2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses vara<br/>v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:508</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i distans- och hemf�rs�ljningslagen
(2005:59);

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 2 kap. 8 �, 3 kap. 6 � och 4 kap.

4 � distans- och hemf�rs�ljningslagen (2005:59) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

8 �

Om n�ringsidkaren inte ger information i enlighet med 6 och 7 �� ska

marknadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmel-
serna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses
vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.

3 kap.

6 �

Om n�ringsidkaren inte ger information i enlighet med 35 �� ska

marknadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmel-
serna i 2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses
vara v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.

4 kap.

4 �

Om n�ringsidkaren inte ger information i enlighet med 3 � ska mark-

nadsf�ringslagen (2008:486) till�mpas, med undantag av best�mmelserna i
2936 �� om marknadsst�rningsavgift. S�dan information ska anses vara
v�sentlig enligt 10 � tredje stycket marknadsf�ringslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:508

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;