SFS 2008:513 Förordning om ändring i förordningen (1970:495) om utländska varumärken m.m.

080513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1970:495) om <br/>utl�ndska varum�rken m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1970:495) om utl�ndska va-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">rum�rken m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 66 � marknadsf�ringslagen (2008:486) ska till�m-</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">pas p� en fr�mmande stat, som �r ansluten till Pariskonventionen eller till<br/>Madrid�verenskommelsen den 14 april 1891 ang�ende undertryckande av<br/>oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar p� handelsvaror eller som<br/>�r medlem av V�rldshandelsorganisationen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1995:1299.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:513</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1970:495) om
utl�ndska varum�rken m.m.;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1970:495) om utl�ndska va-

rum�rken m.m. ska ha f�ljande lydelse.

5 �

1

Best�mmelserna i 66 � marknadsf�ringslagen (2008:486) ska till�m-

pas p� en fr�mmande stat, som �r ansluten till Pariskonventionen eller till
Madrid�verenskommelsen den 14 april 1891 ang�ende undertryckande av
oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar p� handelsvaror eller som
�r medlem av V�rldshandelsorganisationen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1299.

SFS 2008:513

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;