SFS 2008:536 Lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

080536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1979:217) om allm�n folk- och <br/>bostadsr�kning �r 1980;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att i 6 � lagen (1979:217) om allm�n</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">folk- och bostadsr�kning �r 1980 orden centraln�mnden f�r fastighetsdata<br/>ska bytas ut mot den statliga lantm�terimyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft111">Erik Nymansson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2008:536</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1979:217) om allm�n folk- och
bostadsr�kning �r 1980;

utf�rdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att i 6 � lagen (1979:217) om allm�n

folk- och bostadsr�kning �r 1980 orden centraln�mnden f�r fastighetsdata
ska bytas ut mot den statliga lantm�terimyndigheten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:536

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;