SFS 2008:558 Förordning om ändring i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

080558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:447) f�r <br/>Stockholms stadsarkiv n�r det fullg�r sina <br/>uppgifter som landsarkiv;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1991:447) f�r Stockholms</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">stadsarkiv n�r det fullg�r sina uppgifter som landsarkiv ska ha f�ljande ly-<br/>delse. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 1114 �� f�rordningen (2007:1179) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">tion f�r Riksarkivet och landsarkiven ska till�mpas p� stadsarkivet. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria Eka<br/>(Kulturdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2000:733.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:558</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:447) f�r
Stockholms stadsarkiv n�r det fullg�r sina
uppgifter som landsarkiv;

utf�rdad den 12 juni 2008.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1991:447) f�r Stockholms

stadsarkiv n�r det fullg�r sina uppgifter som landsarkiv ska ha f�ljande ly-
delse.

4 �

1

Best�mmelserna i 1114 �� f�rordningen (2007:1179) med instruk-

tion f�r Riksarkivet och landsarkiven ska till�mpas p� stadsarkivet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 augusti 2008.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:733.

SFS 2008:558

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;