SFS 2008:558 Förordning om ändring i förordningen (1991:447) för Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv

080558.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:447) för
Stockholms stadsarkiv när det fullgör sina
uppgifter som landsarkiv;

utfärdad den 12 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1991:447) för Stockholms

stadsarkiv när det fullgör sina uppgifter som landsarkiv ska ha följande ly-
delse.

4 §

1

Bestämmelserna i 11�14 §§ förordningen (2007:1179) med instruk-

tion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på stadsarkivet.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2000:733.

SFS 2008:558

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008