SFS 2008:563 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

080563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft212{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116"><b>Lag<br/>om �ndring i f�r�ldraledighetslagen (1995:584);</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om f�r�ldraledighetslagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">(1995:584)</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 9 �, samt n�rmast f�re 9 �</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:410px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Det finns f�ljande sex former av f�r�ldraledighet f�r v�rd av barn</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">m.m.:</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. Hel ledighet f�r en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�delse och f�r amning (mammaledighet, 4 �). </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Hel ledighet f�r en f�r�lder tills barnet blivit 18 m�nader eller, under</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">f�ruts�ttning att f�r�ldern d� har hel f�r�ldrapenning, f�r tid d�refter (hel le-<br/>dighet med eller utan f�r�ldrapenning, 5 �). </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">tre fj�rdedelar, h�lften, en fj�rdedel eller en �ttondel medan f�r�ldern har tre<br/>fj�rdedels, halv, en fj�rdedels respektive en �ttondels f�r�ldrapenning (del-<br/>ledighet med f�r�ldrapenning, 6 �). </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">upp till en fj�rdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt �tta �r (delledighet utan<br/>f�r�ldrapenning, 7 �). </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. Ledighet f�r en arbetstagares tillf�lliga v�rd av barn (ledighet med till-</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�llig f�r�ldrapenning m.m., 8 �).</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. Hel ledighet eller ledighet i form av f�rkortning av normal arbetstid</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">med h�lften f�r en f�r�lder till ett barn f�r vilket l�mnas helt v�rdnadsbidrag<br/>(ledighet med v�rdnadsbidrag, 9 �).</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">S�rskilda best�mmelser om ledighet och omplacering f�r kvinnliga ar-</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">betstagare som v�ntar barn, nyligen f�tt barn eller som ammar finns i 18<br/>21 ��.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2006:442.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:563</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2008</p> <p style="position:absolute;top:14px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft114"> </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">2* </p> <p style="position:absolute;top:14px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:974px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft115"><i> SFS 2008:563577</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:563</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Ledighet med v�rdnadsbidrag</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:98px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:98px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft28"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">En f�r�lder har r�tt till hel ledighet eller f�rkortning av normal arbets-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">tid med h�lften f�r v�rd av barn n�r helt v�rdnadsbidrag enligt 8 � lagen<br/>(2008:307) om kommunalt v�rdnadsbidrag l�mnas f�r barnet.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>13 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">eller 9 � ska anm�la detta till arbetsgivaren minst tv� m�nader f�re ledighe-<br/>tens b�rjan eller, om det inte kan ske, s� snart som m�jligt. I samband med<br/>sin anm�lan ska arbetstagaren ange hur l�ng tid ledigheten �r planerad att<br/>p�g�. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet med tillf�llig f�r�ld-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft212">rapenning enligt 8 � ska anm�la ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka<br/>f�re ledighetens b�rjan. Om ledigheten beror p� sjukdom eller smitta, g�ller<br/>dock inte n�gon anm�lningstid.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft212">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft29"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft29">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft210"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft211">Tidigare 9 � upph�vd genom 2006:442.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�r�ldraledighetslagen (1995:584);

utf�rdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om f�r�ldraledighetslagen

(1995:584)

dels

att 3 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 9 �, samt n�rmast f�re 9 �

en ny rubrik av f�ljande lydelse.

3 �

2

Det finns f�ljande sex former av f�r�ldraledighet f�r v�rd av barn

m.m.:

1. Hel ledighet f�r en kvinnlig arbetstagare i samband med hennes barns

f�delse och f�r amning (mammaledighet, 4 �).

2. Hel ledighet f�r en f�r�lder tills barnet blivit 18 m�nader eller, under

f�ruts�ttning att f�r�ldern d� har hel f�r�ldrapenning, f�r tid d�refter (hel le-
dighet med eller utan f�r�ldrapenning, 5 �).

3. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med

tre fj�rdedelar, h�lften, en fj�rdedel eller en �ttondel medan f�r�ldern har tre
fj�rdedels, halv, en fj�rdedels respektive en �ttondels f�r�ldrapenning (del-
ledighet med f�r�ldrapenning, 6 �).

4. Ledighet f�r en f�r�lder i form av f�rkortning av normal arbetstid med

upp till en fj�rdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt �tta �r (delledighet utan
f�r�ldrapenning, 7 �).

5. Ledighet f�r en arbetstagares tillf�lliga v�rd av barn (ledighet med till-

f�llig f�r�ldrapenning m.m., 8 �).

6. Hel ledighet eller ledighet i form av f�rkortning av normal arbetstid

med h�lften f�r en f�r�lder till ett barn f�r vilket l�mnas helt v�rdnadsbidrag
(ledighet med v�rdnadsbidrag, 9 �).

S�rskilda best�mmelser om ledighet och omplacering f�r kvinnliga ar-

betstagare som v�ntar barn, nyligen f�tt barn eller som ammar finns i 18
21 ��.

1

Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240.

2

Senaste lydelse 2006:442.

SFS 2008:563

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2008

2*

SFS 2008:563577

background image

2

SFS 2008:563

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Ledighet med v�rdnadsbidrag

9 �

3

En f�r�lder har r�tt till hel ledighet eller f�rkortning av normal arbets-

tid med h�lften f�r v�rd av barn n�r helt v�rdnadsbidrag enligt 8 � lagen
(2008:307) om kommunalt v�rdnadsbidrag l�mnas f�r barnet.

13 �

En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7

eller 9 � ska anm�la detta till arbetsgivaren minst tv� m�nader f�re ledighe-
tens b�rjan eller, om det inte kan ske, s� snart som m�jligt. I samband med
sin anm�lan ska arbetstagaren ange hur l�ng tid ledigheten �r planerad att
p�g�.

En arbetstagare som vill utnyttja sin r�tt till ledighet med tillf�llig f�r�ld-

rapenning enligt 8 � ska anm�la ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka
f�re ledighetens b�rjan. Om ledigheten beror p� sjukdom eller smitta, g�ller
dock inte n�gon anm�lningstid.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3

Tidigare 9 � upph�vd genom 2006:442.

;