SFS 2008:605 Förordning om upphävande av vissa förordningar om gruppundantag enligt konkurrenslagen (1992:20)

080605.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av vissa förordningar om
gruppundantag enligt konkurrenslagen (1992:20);

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid

utgången av oktober 2008:

1. förordningen (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkur-

renslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan,

2. förordningen (2000:1193) om gruppundantag enligt 8 a § konkur-

renslagen (1993:20) för vertikala avtal,

3. förordningen (2001:254) om gruppundantag enligt 17 § konkurrens-

lagen (1993:20) för specialiseringsavtal,

4. förordningen (2001:255) om gruppundantag enligt 17 § konkurrens-

lagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling,

5. förordningen (2002:871) om gruppundantag enligt 17 § konkurrens-

lagen (1993:20) för vertikala avtal inom motorfordonssektorn,

6. förordningen (2003:448) om gruppundantag enligt 17 § konkurrens-

lagen (1993:20) för vissa avtal inom försäkringssektorn, och

7. förordningen (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkur-

renslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:605

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008