SFS 2008:614 Förordning om ändring i förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

080614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:28) om
undervisning av barn och ungdomar som vistas vid
särskilda ungdomshem;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1983:28) om undervisning

av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

1

ska ha

följande lydelse.

9 §

Statens skolinspektion har tillsyn över utbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1995:820.

SFS 2008:614

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008