SFS 2008:620 Förordning om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

080620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1261) om
distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1992:1261) om distans-

undervisning på gymnasial nivå i Torsås ska ha följande lydelse.

4 §

Statens skolinspektion har tillsyn över undervisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:620

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008