SFS 2008:621 Förordning om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

080621.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:795) om
statsbidrag till avgifter till International
Baccalaureate Office;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1993:795) om statsbidrag till

avgifter till International Baccalaureate Office ska ha följande lydelse.

4 §

Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:621

Utkom från trycket
den 30 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008