SFS 2008:631 Förordning om ändring i förordningen (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt

080631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:152) om
utbildning vid kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:152) om utbildning

vid kriminalvård i anstalt ska ha följande lydelse.

14 §

Statens skolinspektion ska ha tillsyn över verksamhet som bedrivs

med stöd av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:631

Utkom från trycket
den 30 juni 200

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008