SFS 2008:671 Förordning om upphävande av förordningen (1997:572) om anmälan om viss export till Irak

080671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1997:572) om
anmälan om viss export till Irak;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1997:572) om anmälan av viss

export till Irak ska upphöra att gälla den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:671

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008