SFS 2008:672 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

080672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Svea hovrätt

Gotlands

Gotland

Visby

Västmanlands

Samtliga

Västerås

Fagersta

kommuner i
Västmanlands
län

Falu

Avesta

Falun

Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Ludvika
Smedjebacken

Säter

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2008:74. �ndringen innebär att

Köping och Sala utgår ur förordningen som kansliorter för Västmanlands tingsrätt.

SFS 2008:672

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:672

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)