SFS 2008:674 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

080674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Göta hovrätt

Kalmar

Samtliga

Kalmar

Oskarshamn

kommuner i

Vimmerby

Kalmar län

Västervik

Skaraborgs

Essunga

Skövde

Falköping
Grästorp
Gullspång
Götene
Hjo
Karlsborg
Lidköping
Mariestad
Skara
Skövde
Tibro
Tidaholm

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 673. �ndringarna innebär att

Lidköping, Skövde och Mariestads tingsrätter bildar Skaraborgs tingsrätt samt att
Karlskoga tingsrätt utgår ur förordningen.

SFS 2008:674

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:674

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Töreboda
Vara

�rebro

Samtliga �rebro

Hällefors

kommuner i
�rebro län

Under Hovrätten över Skåne och Blekinge

1. Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2009.
2. Skaraborgs tingsrätt får t.o.m. den 1 april 2011 även ha kansli i Lid-

köping och Mariestad.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)