SFS 2008:675 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

080675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

ska ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som ska finnas i Sverige. Tingsrätterna ska ha kanslier på de orter som anges
i uppställningen. Tingsställen ska finnas på kansliorterna och får finnas
också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Svea hovrätt

Eskilstuna

Eskilstuna

Eskilstuna

Strängnäs

Strängnäs

Nyköpings

Flen

Nyköping

Malmköping

Gnesta
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
Trosa
Vingåker

Gotlands

Gotland

Visby

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 674. �ndringen innebär att Ka-

trineholms tingsrätt utgår ur förordningen.

SFS 2008:675

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:675

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna förordning träder i kraft den 27 april 2009.
2. Nyköpings tingsrätt får t.o.m. den 1 maj 2010 även ha kansli i Katrine-

holm.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)